MRG Tarihi

7.816 0 Güncelleme: 17 Aralık 2016

Manyetik rezonans görüntülemeyi tam olarak bir bilim adamının icat ettiği söylenemez ancak uzun yıllar bu konu ile ilgili çalışma yapan bir çok bilim adamı her defasında puzzle`a bir parça eklemiştir.Gelin sizinle birlikte mrg tarihine şöyle bir göz atalım.1937 yılında Columbia Üniversitesi, New York Pupin fizik laboratuarında çalışan profesör Isidor Rabi`nin yaptığı çalışmalar mrg nin gelişmesine öncü olmuştur. Rabi bu çalışmalarında atomların yeterince güçlü bir manyatik alana maruz bırakıldığında radyo dalgaları yayarak kendi varlığını gösterdiğini fark eder.Rabi bu çalışmasıyla 1944 nobel fizik ödülünü kazanmıştır.Daha sonra 1946 yılında Felix Bloch ve Edward Purcell adlı iki bilim insanı mr ın fenomenlerini tanımlamıştır.MR’ın insan vücuduna uyarlanması epey zaman almış, ilk kez 1973 yılında Paul C. Lauterbur tarafından gerçekleştirilmiştir. MRG, insan vücuduna uyarlanmasının ardından hızlı bir gelişme göstermiş, 1975 yılında Richard Ernst tarafından Fourier Transform tekniğini tanımlanmış, 1977 yılında Raymond Damadian tarafında tüm vücut
MR görüntülenmesi sağlanmıştır. 1980 yılında Hawkes tarafından MRG’nin multiplanar özelliği tanımlanarak bu yöntemle ilk lezyon gösterilmiştir. 1984 yılında Schörner ve arkadaşları tarafından MRG’de ilk kontrast madde uygulaması gerçekleştirilmiştir. 1986 yılında Haase ve arkadaşları, hızlı görüntüleme sekanslarını geliştirerek o zamana kadar kullanılan klasik inceleme sekansları nedeniyle önemli bir dezavantaj yaratan tetkik süresi süresinin uzunluğuna bir çözüm bulmuşlardır. 1987 yılında Charles Dumoulin tarafından
geliştirilen MR-Anjiografi (MRA) teknikleri ve 1993 yılında kullanılmaya başlanan fonksiyonel MR uygulamaları MRG’nin kullanım alanını genişletmiş, MRG’yi sadece bir anatomik görüntüleme yöntemi olmaktan çıkararak
fonksiyonel bir inceleme yöntemi şekline dönüştürmüştür.Bu hızlı gelişmelerden sonra mrg dünyada bir çok hastane tarafından kullanılmaya başlamıştır.Ülkemizde ise ilk defa 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Kaynakça:

http://www.cumhuriyetarsivi.com/katalog/4199/sayfa/1989/8/26/11.xhtml

http://www.two-views.com/mri-imaging/history.html

http://tipdergisi.harran.edu.tr/arsiv/200852_4.pdf

http://www.teslasociety.com/mri.htm

0 Yorum

YORUM EKLE

DOSYALAR